اخبار

چرا برای ارتقاء محفظه دوش سفارشی
چرا برای ترویج محوطه دوش سفارشی


2018-06-12


طبق آمار منتشر شده در رسانه های عمومی، در سال 2017، کل فروش سالانه محصولات بهداشتی سفارشی در بازار داخلی به 150 تا 160 میلیارد دلار رسیده است و تقاضای بازار در سال های بعد پایدار خواهد بود، یعنی بازار داخلی مبلمان شخصی پوشش دوش و حمام و غیره با پتانسیل نامحدود است.