اخبار

جعبه دوش فشرده فشرده جدید
جعبه دوش جدید فضا صرفه جویی


2018-06-04


جعبه دوش جدید فضای ذخیره سازی، ارائه شده توسط سیدار دوش در KBC 2018، که سازگار با هر نوع فضایی است. جعبه دوش جدید دارای سیستم بازپخت کامپوزیت داخلی و خارجی است. در واقع، درها، که روی هم قرار می گیرند، با یک حالت باز می شوند و به سمت دیوار جمع می شوند، به طوری که فضای بسیار خوبی را ذخیره می کند.


Frameless Double folding door square shower screen CFS204.jpgFrameless Double folding door square shower screen CFS204 detail 1.jpg