اخبار

محوطه حمام جدید با قاب سیاه و سفید
محوطه حمام جدید با قاب سیاه و سفید


2018-07-17


روند جدید در انتخاب رنگ برای دوش کابین سیاه قاب پوشش shinny فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم مات مشخصات که می تواند اثر دکوراسیون حمام، آسان برای حفظ تمیز همه تغییر روز. طراحی سیاه و سفید نیز به نظر می رسد ساده تر و کمی مخلوط با برخی از عناصر دیگر رنگارنگ باشد.


black shwoer screen.jpg