اخبار

روز مادر در دماهای سدرروز مادر در باران سدر


2018-05-13


نسخه مدرن روز مادر در اوایل قرن بیستم در ایالات متحده آغاز شد، اگر چه بسیاری از کشورهای دیگر جشن های خود را برای افتخار مادران برگزار می کنند.


امروزه همه بچه های سدر دوش کارت ها، دستمال و هدایای دیگر برای مادر خود را برای جشن روز مادر برگزار می کنند. در عین حال، برخی از پسران و دختران حتی گریل ها را نیز به عنوان یک شگفتی بزرگ تبدیل می کنند!


انواع مختلفی از هدایا و فشار بیشتر و یا کمتر کار می کند، آنچه مادران واقعا می خواهند، فقط بیان ساده عشق از فرزندانشان است.


روز مادر مبارک، به همه ما!


Mum Day.png