دانش

مهر و موم ضد آب در پروفیل ها و ریل ها استفاده می شودمهر و موم ضد آب در پروفیل ها و ریل ها استفاده می شود


نوار نوار کابین دوشبه موقعیت متفاوت است، نوار ارگانی، نوار جابجایی، نوار ضد آب و غیره وجود دارد. نوار های ضد آب عموما در بین پروفیل جانبی و ریل پایین استفاده می شود، دارای خواص کششی عالی، عملکرد فشرده سازی کامل، برای اطمینان از اینکه دیوار یا پایه حمام به خوبی با شیشه دوش مناسب است، به جای شیشه انعطاف پذیر، کل محفظه دوش ضد آب هنوز هم، همچنین محیط زیست و سالم است.