دانش

پیاده روی در محوطه دوش از دوش سدرپیاده روی در محوطه دوش از دوش سدر


پیاده روی در محفظه های دوش برای روشی عملی و غالبا ارزان تر برای ایجاد یک اثر مشابه به یک اتاق مرطوب است، به همین ترتیب که منطقه حمام را در حمام جدا می کند. این مفهوم بسیار ساده است، اما برای تعریف منطقه دوش و نگه داشتن آب از سینی دوش استفاده می شود. سینی های دوش در حال حاضر خیلی نسبت به روند سادگی باریک هستند. دسترسی به سطح به راحتی می تواند با سینی حمام در صورت لزوم ایجاد شود، هرچند اغلب سینی هنوز از کف در اطراف آن کمی کمرنگ شده است. سینی های دوش اکریلیک پایین معمولا به راحتی نصب می شوند و برای تمیز کردن و نگهداری آسان تر است.


Semi-frameless walk-in enclosure with front panel 900mm and return panel 400mm CFW-503 (481x640).jpg