دانش

شیشه ای فوق العاده سفید در کابین دوش
شیشه ای فوق العاده سفید در کابین دوش


شیشه ای فوق العاده سفید نوعی از شیشه های فوق العاده شفاف آهن است، همچنین به عنوان شیشه ای کم آهن، شیشه ای با شفاف بالا شناخته می شود.


این یک نوع شیشه ای با کیفیت بالا و چند منظوره با کیفیت بالا و قابلیت انتقال نور با بیش از 91.5٪ است و دارای ویژگی های ظریف و شفاف و با نام "Crystal Prince"


شیشه ای فوق العاده سفید، به عنوان شیشه ای شناور با کیفیت بالا، تمام کارایی ماشینکاری، با طبیعت فیزیکی، مکانیکی و نوری، می تواند مثل دیگر شیشه های شناور باشد تا عمیق تر شود. مثل خمیر، پوشش، لعاب، خمش گرم، چسب، مونتاژ توخالی


شیشه ای فوق العاده سفید در حمام صرفه جویی صرفه جویی در انرژی، حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه باعث می شود که اتاق دوش مودبانه با سبک خانه ای آوانگارد و مفهوم طراحی طراحی شود.