دانش

مینی تابع کابین دوش بخارمینی تابع کابین دوش بخار


کابین دوش بخار یک واحد کاملا بسته است، در مقایسه با محوطه دوش ساده، به خصوص در زمستان، آن را بهتر اثر عایق برای حفظ دمای راحت است.

علاوه بر این، عملکرد کلی کابین دوش بسیار گسترده است، مانند ماساژ پا، ماساژ گشت و گذار، رادیو FM، بخار، اگزوز، پاسخ به تلفن و سایر دستگاه های چند منظوره.

به عنوان یک کابین دوش به طور کامل محصور شده با یک تخلیه جداگانه، حتی خانه های قدیمی هنوز در دسترس هستند، بدون نیاز به بازسازی لوله های حمام جدید.