دانش

کابین دوش بخار در بازار بهداشتیکابین دوش بخار در بازار

 

کابین دوش بخار یک دستگاه بهداشتی است که شامل دستگاه تولید بخار، یک دستگاه بارانی، شیشه دوش، پوشش بالا، پانل دوش، سینی دوش یا وان و با شکل گرد یا مربع است. اندازه کلی کابین دوش متفاوت است، شایع ترین 900x900mm، مشخصات 1000x1000mm است. T در اینجا کابین دوش لوکس تحت کنترل کامپیوتر در بازار است، با انواع توابع هوشمند، اما قیمت هزینه گران تر است.