دانش

چگونه برای آزمایش پروفیل آلومینیومچگونه برای آزمایش پروفیل آلومینیوم

 

① سختی مواد آلومینیوم تجزیه و تحلیل خلاصه: آلومینیوم اتاق دوش باید برای حمایت از ده ها کیلوگرم یا حتی صدها کیلوگرم وزن شیشه باشد، اگر سختی و ضخامت کافی نیست، زندگی دوشاخه بسیار کوتاه است، هر دو سختی و ضخامت آلومینیوم شاخص های مهم ارزیابی. ضخامت ورق آلومینیومی مورد استفاده در حمام بالاتر از 1.2 میلی متر است، بیشتر مواد آلومینیومی باید بیش از 1.5 میلیمتر باشد. سختی آلومینیومی را می توان با فشار دستی آزمایش کرد، اگر سختی آن بیش از 13 درجه باشد، زودتر تغییر می کند.

 

② چک کنید که آیا سطح آلومینیوم صاف، هر رنگ بی نقص و trachoma، و همچنین براق براق از مقطع.