دانش

چگونه برای تمیز کردن وان حمام آکریلیک:چگونه برای تمیز کردن وان حمام آکریلیک:

1، می توانید توپ پارچه های درشت فولاد تمیز کاری پد و دیگر مواد سخت به پاک کردن وان حمام استفاده, در غیر این صورت آن لباس های سطح وان حمام.

2، شما مایع شوینده های خنثی (مانند مواد شوینده ظرفشویی، شیشه آب، و غیره) و یا پارچه نرم و اسفنج یا روزنامه های قدیمی را پاک و تمیز استفاده کنید.

3، نمی تواند پوشیده و یا بیش از حد قلیایی تمیز کردن وسایل.

4 حمام حداقل یک بار در ماه تمیز کردن دو برابر شود، پرورش باکتری را کاهش می دهد.

5، برخی از راه های ساده برای تمیز کردن وان حمام وجود دارد. مانند سرکه حباب، پارچه را در سرکه خیس و سپس ژنده پوش در لکه در موقعیت برای یک شب و روز بعد با سودا پیکربندی سرکه برس شستشو لکه ها پوشش داده خواهد شد تمیز.