دانش

چند سال زندگی محوطه دوش
چند سال زندگی محوطه دوش


زندگی محوطه دوش بستگی به کیفیت و نحوه مصرف کننده آن استفاده می کند.


محوطه دوش کیفیت پایین تر می آید در بسیاری از مشکلات پس از فروش بعد از 1 سال مصرف،

مانند: نشت انفجار شیشه ای مسدود غلطک و غيره وجود دارد بدون گارانتی;


کیفیت عالی کابین دوش، تا زمانی که استفاده درست، تعمیر و نگهداری به موقع، به طور کلی می تواند زندگی خود را

بیش از 10 سال می تواند حتی اگر کیفیت گاه به گاه مشکلات وجود دارد، اما کارخانه می تواند ارائه تضمین کیفیت و راه حل سریع, در دوش سرو 3 سال به همراه اطاقک دوش کل پوشش 10 سال گارانتی به همراه گارانتی پوشش قطعات حیاتی بیش.