دانش

دستشویی های حصیری از دمیدن سیدر
دوچرخه سواری دوچرخه از سیدر دوش


محوطه دوش حنجره معمولا به طور مستقیم از دیوار و باز شدن خارج می شود و پانل جانبی را اختیاری می کند. اندازه ها از 800 تا 1600 میلیمتر شروع می شوند. هنگامی که درب بیشتر از 900 میلیمتر است، اکثر تولیدکنندگان یک پانل ثابت را برای جلوگیری از تعویض لولاها در نظر می گیرند.


hinged door shower enclosure cdh 402.jpg