دانش

نقاط نصب حمام جداگانهنقاط نصب حمام جداگانه

نصب آسان وان حمام ساده تر است. نصب و راه اندازی ورودی و خروجی مسئله کلیدی است. قبل از نصب، لازم است که خروجی وانت و دیگر کانال ها را رزرو یا اصلاح کنید، سپس وان حمام را روی دو نوار چوبی قرار دهید، آب و آب را وصل کنید، سعی کنید آب را در وان حمام پر کنید و بررسی کنید که آب نشت می کند. اگر نشتی نداشته باشید می توانید چوب را بردارید. نصب پایه حمام تکمیل شده است