دانش

زیبایی سیاه در طراحی حمام مدرنزیبایی سیاه در طراحی حمام مدرن


از گزارش نمایشگاه در نیمه اول سال، مانند نمایشگاه کانتون، یا KBC، هر دو جلوه ای از زیبایی های سیاه و سفید را از همه جا به نمایش می گذارد، محفظه دوش سیاه، سینی دوشش، مجموعه دوشۀ دوش، حتی سخت افزار و غیره،


سیاه رنگ نهایی است و دارای تنش بسیار قابل توجه است و توانایی جذابیت غیر قابل تحملی را به ارمغان می آورد. بازیگر پیشرو همیشه نمایش محصول سیاه و سفید به همراه محصولات سری در نمایشگاه است تا ما بتوانیم انواع مختلفی از حمام های شگفت انگیز، فوق العاده ای را به نمایش بگذاریم.


black series.jpg