دانش

حمام قرار داده شده در فرم: مستقل و جاسازی شدهحمام قرار داده شده در فرم: مستقل و جاسازی شده

نصب وان حمام، اول از همه، باید درک کنید، وان حمام قرار داده شده در فرم. حمام عمومی قرار داده شده در دو فرم از مستقل و جاسازی شده، قفسه بندی شده است که وان حمام به طور مستقیم در کف حمام، این روش ساخت و ساز مناسب و تعمیر و نگهداری آسان، مناسب برای زمین انتخاب شده مورد بازسازی قرار گرفته است. جاسازی شده در حمام تعبیه شده است و یا بخشی از آن به داخل میز آشپزخانه تعبیه شده است، در مقایسه با ورود و خروج به آسانی و راحت، مناسب برای استفاده نادرست.