دانش

مزایا و معایب سینی دوش اکریلیک
مزایا و معایب سینی دوش اکریلیک


سینی دوش اکریلیک برای حمام مینیمالیستی مدرن مناسب است، زیرا اثر کلی به نظر می رسد ظریف است.


قیمت کابین دوش کمی بیشتر از سینی حمام است، معمولا پایه حمام به طور جداگانه فروخته می شود. اما آسانسور محوطه حمام را نصب می کند، زیرا زمین به درمان خاصی نیاز ندارد یا از تخلیه کف مخصوص استفاده می کند، در حالی که تنها آن وجود دارد زهک مرطوب بین حوضه پایین و زمین را تمیز می کند. مقدار زیادی از باکتری ها از طریق رطوبت تولید می شوند.


مواد سینی حمام باید بهترین درجه یک باشد، در غیر این صورت، زودتر پیر شدن می شود و عمر مفید را کوتاه می کند.