دانش

سونا حمام آکریلیکوان حمام اکریلیک سمی نیست اگرچه از مواد پلاستیکی PMMA ساخته شده، پلاستیک خود غیر سمی و بی ضرر است. بعضی از مردم می گویند حمام آکریلیک فقط خانه را خریداری کرده است، طعم تند و طعم دارد، این طعم سمی نیست، زیرا وان حمام اکریلیک نیز حاوی رزین و فایبرگلاس می باشد، بوی تند می تواند از رزین حاصل شود.